Български език за 9. клас


Български език за 9. клас
Фокус на обучението по български език в 9. клас и в целия гимназиален курс е текстът. Затова много важен е въпросът защо ще изучаваме текста и как ще го изучаваме. Изучаването на текста има преди всичко практическо значение. Уменията на човека пълноценно да създава свои текстове и да възприема чужди текстове, са условие за постигането на неговите цели и показател за интелигентността му. Тези умения, които се формират в часовете по български език в 9. клас, гарантират успеха на цялостната изява на личността.
Просвета - Азбуки

Автори: , ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Български език за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език