Български език за 9. клас


Български език за 9. клас
Настоящият учебник по български език дава знания за текста, за отношението между текста и комуникативния акт, за спецификата на текстовете от различните комуникативни сфери - битова, научна, художествена, медийно общуване, делова.

Усвояването на информацията е съпътствано с практическа работа, целяща усъвършенстване на уменията за пълноценно създаване и възприемане на текстове. Ето защо, в първия дял са включени разнообразни задачи след всеки урок, във втория - практикум, в който стъпка по стъпка се усвояват умения за писане на есе, а в третия са разработени въпроси, предвидени във връзка с обучението на второ равнище - стъпка по стъпка се овладява система от умения за извличане на необходима информация от чужди текстове и самостоятелно създаване на текстове с цел информиране на аудитория при публични изяви.
Христоматията, поместена в края, дава възможност да се работи с различна цел върху конкретни текстове.
В учебника са включени задачи, които позволяват да се направи самооценка на знанията по български език в 9. клас.
Д-р Иван Богоров

Автори: , ,

Цена: 7.90 лв.
‎В наличност
ISBN:
9549872533

Учебници свързани с Български език за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език