Български език за 9. клас


Български език за 9. клас
В гимназията учениците ще продължат да изучават български език, предмет развиващ уменията за речево общуване.

Авторите на учебника си поставят за цел да съдействат за задълбочаване на знанията свързани със същността и функциите на текста.Тези знания са част от езиковедската и общата култура на всеки и средство за пълноценна социална реализация.

С помощта на учебника деветокласниците ще се научат да пишат литературно-интерпретативно съчинение и есе по хуманитарен проблем от изучавана литературна творба.
Булвест-2000

Автори: , ,

Цена: 5.50 лв.
‎В наличност
Страници:
79
ISBN:
9789541802601

Учебници свързани с Български език за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език