Български език за 9. клас


Български език за 9. клас
С помощта на новия учебник по български език на издателство Булвест 2000 учениците от 9. клас ще се запознават с нови факти за същността и предназначението на съвременния български книжовен език, ще овладяват непознати досега закономерности, свързани с неговата употреба, ще повишат равнището на езиковата и на общата си култура. Учебникът следва новата учебна програма по български език за 9. клас и включва информация, разположена функционално по раздели и страници в отделни урочни статии, по следните лингвистични проблеми: „Текстът като смислово и езиково единство“, „Научен стил“, „Официално-делови стил“, „Публицистичен стил. Език на медиите“, „Активна и пасивна лексика“, „Речево поведение при участие в диалог и в дискусия“. Структурата му е такава, че създава благоприятни условия за безпроблемно разбиране на най-важното от информацията и след това насочва усилията към дейностите с езика, инструкции за които са предложени посредством алгоритмите, упражненията и тестовите задачи. Авторите са се постарали така да поднасят сведенията за езика, за общуването и за текста, че осмислянето да бъде бързо и лесно още по време на урока. Определенията и указанията са поднесени достъпно и ясно, а моделите за езиков анализ са съобразени с възприемателните възможности на учениците. В 9. клас ще продължи да усъвършенстването на комуникативните умения. Авторите са предвидили множество упражнения и тестови задачи, градирани по трудност. Тяхната цел е положените усилия в учебните часове по български език в 9. клас да доведат до значими резултати – обогатяване на знанията за езика и усъвършенстване на уменията за боравене с него.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 10.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789541802901

Учебници свързани с Български език за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език