Български език за 9. клас


Български език за 9. клас
Това е новият учебник по български език за 9. клас. Той ще помогне на учениците да подобрят езиковата си подготовка и да използват все по-успешно българския език и неговите ресурси, когато общуват в различни ситуации. Познаването на езика и добрата комуникативна компетентност ще направят по-успешна и работата им по останалите учебни предмети. Учебникът съдържа 45 урочни статии, разположени на един разтвор. Новите понятия са въведени след припомняне на стари знания. Учебникът съдържа достатъчно задачи за практическа работа. Учениците ще бъдат подпомогнати от алгоритми, приложени към по-трудните задачи.
Текстовете, с които започва всяка урочна статия са подбрани от различни сфери на общуване, представят различни теми. Обработването на информацията от тях е свързано с разнообразни задачи – за разпознаване, за анализ, за редактиране, за конструиране, за трансформиране. Изпълнението на тези задачи ще подобри уменията за работа с текст.
Приложенията в края са под формата на таблици и схеми, които помагат за систематизиране на наученото в 9. клас. В учебника има и тест за проверка на знанията и уменията, придобити в часовете по български език.
Анубис

Автори: , , ,

Цена: 8.00 лв.
‎В наличност
Страници:
88
Година:
ISBN:
9786192151901

Учебници свързани с Български език за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език