Български език за 8. клас


Български език за 8. клас
Учебният материал по български език за 8. клас в настоящия учебник е разпределен в три големи теми, всяка с подтеми:
1. Езикът и неговите стилове
- Език, текст, общуване, книжовен език;
- Функционални стилове на българския книжовен език;
- Разговорен стил;
- Художествен стил;
- Лексикални особености на думата в текста. Родови и видови понятия. Фразеологично словосъчетание;
- Речев етикет в електронното общуване.
2. Езикът в действие
- Залог на глагола;
- Вид и време на глагола;
- Видове подчинени изречения.
3. Съчинения.
Към всеки урок авторите са предвидили рубрики с въпроси и задачи и упражнения с различна степен на трудност за овладяване на знанията и уменията по български език в 8. клас.
Диоген

Автори: ,

Цена: 9.60 лв.
‎В наличност
Страници:
176
Година:
ISBN:
9786197414028

Учебници свързани с Български език за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език