Български език за 7. клас


Български език за 7. клас
Компас за седмокласника от учебника по български език на издателство Просвета – Азбуки:

Мили приятелю,
На прага си на една от най-важните години в твоя ученически живот – в 7. клас ти предстои да завършиш своето основно образование и да получиш първата си диплома, удостоверяваща, че си грамотен, знаещ и можещ човек. Със сигурност се вълнуваш от предстоящите в края на учебната година изпити, защото от твоето представяне зависи, какъв ще е пътят, по който ще продължиш да вървеш напред – към разгадаването на още тайни за света и човека, към нови приятелства. Надяваме се, че този учебник ще ти бъде верен спътник в овладяването на важни за твоя успех в 7. клас знания и умения, свързани с българския език. Ще можеш да го ползваш лесно, ако имаш предвид, че:
- новите знания, които трябва да овладееш, са представени в отделни уроци, за които ще те ориентират заглавията и подзаглавията на всеки от тях;
- в рубриката „Припомни си“ ще намериш кратка информация за вече изучени езикови понятия и правила;
- в рубриката „Знам и мога“ са включени упражнения, които са подредени в две групи – задачи с един верен от четири отговора и задачи, чийто отговор трябва да бъде даден от теб;
- в рубриката „Важно“, а също и в малките карета и тесните колони ще откриеш кратко представено най-същественото, което трябва да знаеш на този етап в овладяването на българския език;
- в рубриката „Полезно е да знаеш“ ще намериш ценни съвети и лесно приложими стъпки за работа, които ще направят речта ти правилна, точна и уместна;
- в рубриката „Проект“ ще откриеш задачи, които ще ти дадат възможност да бъдеш истински изследовател в сферата на българския език и творец – самостоятелно или като част от екип...
Авторите
Просвета - Азбуки

Автори: ,

Цена: 20.00 лв.
‎В наличност
Страници:
124
Размери:
210 x 290 мм

Учебници свързани с Български език за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Български език