Български език за 7. клас


Български език за 7. клас
Настоящият учебник осигурява знания по най-важния предмет в 7. клас – български език. Информацията в него е организирана систематично с цел лесно ориентиране и ефективно усвояване. Уроците са разделени на части: Преговор на вече изученото, Нови знания, Важна информация или полезно правило, Допълнителни полезни факти, Текст за четене, Задачи, Проектна дейност.
Учебникът съдържа четири големи теми, според изискванията на програмата по български език за 7. Клас на МОН:
- Текстът в общуването – разгледани са видове текст – художествен и този в масовата комуникация, извличане, обработване на информация, редактиране анотация и отговор на нравствен въпрос;
- Думите – значение и правопис – включва дучмата като лексикално средство в текста, значение, правопис, звукови промени;
- Думите като части на речта – наклонения на глагола, употреба на глаголните времена, преизказни глаголни форми;
- Думите като части на изречението – съставно сказуемо, сложни изречения, предаване на чужда реч.
Най-важната информация и правила в българския език са извлечени в таблици в края на учебника, което цели да улесни максимално учениците в 7. клас.
Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 20.00 лв.
‎В наличност
Страници:
96
Година:
ISBN:
9789540136271

Учебници свързани с Български език за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Български език