Български език за 7. клас


Български език за 7. клас
Новият учебник по български език на издателство Булвест 2000 ще помогне на учениците от 7. клас да продължат да се запознавате с особеностите на книжовния ни език и да научават нови начини как правилно и уместно да си служат с него. В учебната програма е предвидено те да овладеят знания за думата като лексикално средство, за наклоненията на глагола, за преизказните глаголни форми, за съставното сказуемо, за обособените части и за някои видове сложни изречения.
В учебника са предложени цялостни текстове за анализ на езика и за осмисляне на съдържанието. Определенията са ясно и точно формулирани, а моделите за езиков анализ са съобразени със способностите на учениците от 7. клас. Задачите и упражненията са много и градирани по трудност. Информацията в уроците е функционално разположена с цел
бързо и лесно ориентиране.
Авторите са предвидили въпроси за дискусия, задачи за редактиране на собствен текст и за отговор на нравствен въпрос, насочвайки вниманието към дейности с българския език при общуване в реални комуникативни ситуации.
В комплект с учебника са разработени помагала - работни листове и такова за разширена и допълнителна подготовка. Единството в структурирането на комплекта и в предложения методически инструментариум е ценно предимство, осигуряващо пълноценна подготовка за НВО по български език след 7. клас.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 24.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541802701

Учебници свързани с Български език за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Български език