Български език за 6. клас


Български език за 6. клас
Отлично организиран, този учебник по български език за 6. клас поднася систематизирано материала по предмета и гарантира неговото бързо и качествено усвояване. 6. клас е ключов за прогимназиалния образователен етап и е съвсем естествено в този клас да продължи изучаването на класическите езиковедски дисциплини, чието начало е поставено в 5. клас - фонетика, лексикология, морфология и синтаксис, както и относително по-новите за българското училище филологически дисциплини - социолингвистика, текстова лингвистика и др.
В учебника са разработени всички посочени в програмата теми.
Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 22.67 лв.
‎В наличност
Страници:
104
ISBN:
9789540133164

Учебници свързани с Български език за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Български език