Български език за 12. клас - ЗП


Български език - това един от най-трудните и интересни предмети в 12. клас. Развитието на способностите за компетентно използване на изразните възможности на родния език е от основно значение в израстването на учениците от 12. клас като цялостни личности. Настоящият учебник е създаден с цел да обогати, надгради и обобщи знанията за българския език, усвоявани през целия цикъл на обучение в средното училище. Целта на авторите е на основата на предложеното съдържание и видовете дейноста учениците лесно и бързо да овладяват и надграждат наученото и неусетно да се подготвят за различните форми на изпитване. Освен това, той ще бъде ценен ориентир в многопосочната езиковедска и речевска проблематика, предвидена в учебната програма за поледния гимназиален клас. Учебникът осигурява ясна и целенасочена информация по въпроси на съвременния книжовен български език, като предлага много интересни упражнения за развитие на езиковата култура. Предвидени са уроци, свързани с речевото общуване и с текста. Полезни ще бъдат разработките, посветени на използването на текстове при осъществяване на социални контакти - интервю при кандидатстване за работа и/или за обучение, мотивационно писмо, библиография. Концепцията и структурата на учебника са утвърдени и са доказали своята ефективност при обучението по български език в предишните класове, което улеснява работата с изданието на всички – учители, ученици, родители. Работата върху въвеждащите в урочните статии текстове, дискусиите и анализите им са основа за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност на учениците от 12. клас.

Учебникът има четири раздела:

  • Начален преговор
  • Прилагане на книжовни норми в комуникативната практика
  • Текстове за участие в комуникативната практика
  • Годишен преговор. 

Учебникът е ориентиран към подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит по български език и литература в края на 12. клас. Голямо улеснение при подготовката за ДЗИ са приложенията в края на учебника, които съдържат синтезирана информация за основните езикови правила, най-честите отклонения от тях и подходящи примери.

Към всяка тема има кратък тест за проверка и самооценка на знанията.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 11.90 лв.
‎В наличност
Страници:
96
Година:
ISBN:
9789541816059

Учебници свързани с Български език за 12. клас - ЗП

Други от Учебници и помагала 12 клас Български език