Български език за 11. клас


Български език за 11. клас
Учебникът по български език за 11. клас на издателство Просвета е написан на ясен и достъпен език, като знанията поднесени в него отговарят на съвременните и общоприети теории в езикознанието. С негова помощ ще бъде поставено началото на подготовката по български език и литература на учениците за Държавния зрелостен изпит в края на 12. клас.
Учебният материал е представен в два основни раздела, посветени на:
1. Книжовната езикова норма, с подтеми:
- Езикова култура на личността;
- Правоговорни норми;
- Правописни норми;
- Граматични норми;
- Пунктуационни норми;
- Решаване на казус във вразка с конкретна комуникативна задача;
2. Езикът е текстът в общуването, с подтеми:
- Публично изказване по научен проблем;
- Конспект на научен текст;
- Реферат на научен текст;
- Есе по житейски проблем.
Правилата, представящи правоговорната, правописната, пунктуационната, граматичната и лексикалната норма на българския книжовен език с формулирани ясно и научно коректно. За тяхното ефективно усвояване са предложени лесно приложими начини за проверка.
Особено полезни са представените в учебника практически насоки за създаване на есе по житейски проблем, публично изказване, конспект и реферат.
Задачите са разнообразни по степен на трудност и по тип, а тяхното решаване гарантира постигането на високо равнище на езикова култура.
Изданието е съчетава функциите на учебник и учебна тетрадка по български език за 11. клас, тъй като за повечето от включените задачи е предвидено място за решения.
Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Страници:
132
Година:
Размери:
17х24 см
ISBN:
9789540140124

Учебници свързани с Български език за 11. клас

Други от Учебници и помагала 11 клас Български език