Български език за 11. клас


Български език за 11. клас
Учебникът за 11. клас цели усъвършенстване на уменията в часовете по български език за общуване в две основни за личността сфери - нормативни актове и медийни материали. Задачите спомагат за развиване на способността за ориентация в структурата и съдържанието на специфичните текстове.
В практически план, в 11. клас се пишат есета, като водещ принцип на тяхната типологизация е предметът на текста - личност, процес, събитие. Всеки предмет от действителността, който става предмет на есето е свързан с определена група от факти, определящи аргументативната област. Акцентът е именно върху характерните информационни зони.
Учебникът представя конкретни схеми на присъщи за отделните предмети аргументативни области и въз основа на изученото в текстовете в институционалната и в медийната сфера се придобиват умения за успешна аргументация в есе за какъвто и да е предмет.
С практическата си насоченост, учебникът по български език на издателство "Д-р Иван Богоров" е един от най-популярните в 11. клас.
Д-р Иван Богоров

Автори: , ,

Цена: 7.90 лв.
‎В наличност
ISBN:
954907255Х

Други от Учебници и помагала 11 клас Български език