Български език за 10. клас, задължителна подготовка


Български език за 10. клас, задължителна подготовка
Настоящият учебник по български език за 10. клас ново издание от 2014 г. и е посветен на езика в социокултурния контекст, в текстовете на устното и писменото общуване.
Всички знаем, че езикът, като средство комуникация обслужва множество сфери на общуване в човешкия живот - научната, всекидневната, естетическата, официално - деловата и обществено - политическата.
В зависимост от професията или интересите на общуващите техният език също се различава.
Особеностите на книжовния език в неговото единство се проявяват и в личния стил на всеки от участниците в общуването, независимо от речевата сфера, от професията или интересите на дадена личност.
Българският език, като всеки друг език, предоставя многообразни възможности да се каже едно и също нещо. Всеки ученик с добра подготовка по Български език има предпоставки за добра професионална реализация.
Новото, преработено издание на учебника, е съобразено с промените в правописа и пунктуацията, а избрани текстове са заменени с по-актуални.
Просвета

Автори: , ,

Цена: 5.90лв. 5.61 лв.
‎В наличност
Страници:
72
ISBN:
9540110599

Учебници свързани с Български език за 10. клас, задължителна подготовка

Други от Учебници и помагала 10 клас Български език