Български език 6. клас


Български език 6. клас
Познавайки учебника по български език на същите автори за 5. клас, учениците бързо и лесно ще работят и с този за 6. клас, защото той следва същата методика и принципи на структуриране. Урочните статии предлагат кратка и ясна учебна информация за учениците, като акцентът е сложен върху практическото и прилагане чрез различни задачи. Учебното съдържание е структурирано в 4 основни блока и разпределено в урочни статии за нови знания, за обобщение, за годишен преговор.
Авторският колектив се е стремил да предложи в учебника разнообразни езикови дейности, чрез които се развиват уменията за речево общуване на шестокласниците, надграждат се правописната и правоговорната им култура, овладяват се базисни лингвистични знания.Рива

Автори: , , , , ,

Цена: 17.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9786192250430

Учебници свързани с Български език 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Български език