Българо-английски речник по туризъм


Българо-английски речник по туризъм
Настоящият речник е предназначен за широк кръг от лица, заети в сферата на туристическия бранш, както и за целите на специализираното чуждоезиково обучение по английски език на различно образователно ниво.
Речникът съдържа термини и изрази, отнасящи се до организацията, управлението и реализацията на туристическия продукт. Включените лексикални единици са пряко свързани със следните дейности: туристическо обслужване, туроператорска и агентска дейност в туризма, хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг, маркетингова и рекламна дейност, застраховки, счетоводство, транспорт, спорт, екскурзоводство и други. При съставя-нето на речника са използвани нормативни документи, лексикографски източници, учебници и учебни помагала по туризъм, периодични издания и рекламни материали. Речникът съдържа около 19 500 лексикални единици и включва: основни термини и изрази, свързани с туристическата дейност; често използвани фразеологични съчетания; изрази на френски или други езици, поради широката им употреба в английски; някои специфични неологизми.
Българските думи са подредени по азбучен ред, като е възприета азбучно-гнездовата система, предимно по съществително име и глагол и по-рядко по други части на речта. При тази система съставните термини и фрази, които се състоят от определение и определяема дума, трябва да се търсят по определяемата дума.
В края на този българо-английски речник има полезни приложения, представени под формата на таблици с полезна информация за специалистите по туризъм.
УНСС

Автори: ,

Цена: 15.90 лв.
‎В наличност
Страници:
306
ISBN:
9789546448880

Учебници свързани с Българо-английски речник по туризъм

Други от Речници, чуждоезикови помагала Речници Английски език