България. Средновековна история (VII-XVII век). Сборник с упражнения. История и цивилизации за гимназиален етап


Съдържание

1. Славяните и българите до създаването на обща държава

2. Аспарух, Тервел и кризата от втората половина на VІІІ век

3. Българската държава през първата половина на ІХ век

4. Културно развитие през езическия период

5. Княз Борис І (852–889/893) – от Христа поставен

6. Цар Симеон (893–927) и могъществото на българската държава

7. Златен век на българската култура

8. Краят на Първата българска държава (927–1018)

9. Отшелници и еретици

10. Първа българска държава (681–1018). Обобщение

11. Начало на Втората българска държава. Първите трима Асеневци (1187–1207)

12. Цар Иван Асен ІІ (1218–1241) и могъществото на българската държава

13. Българската държава през ХІІІ–ХІV век

14. Българското стопанство и общество през ХІІІ–ХІV век

15. Втори Златен век на българската култура (ХІV век)

16. Краят на Втората българска държава (1371–1396)

17. Втора българска държава (1187–1396). Обобщение

18. Османската политическа система

19. Османската социално-икономическа система

20. Българите под османска власт

21. Съпротива срещу османската власт (ХV–ХVІІ век)

22. Българската култура през ХV–ХVІІ век

23. Българските земи под османска власт. Обобщение
Даниела Убенова

Автори:

Цена: 7.20 лв.
‎В наличност
Страници:
88
Година:
ISBN:
9789547912922

Други от Учебници и помагала 12 клас История и цивилизация