32 изпитни теста за външно оценяване в 7. клас: Математика, Български език и литература + диск


32 изпитни теста за външно оценяване в 7. клас: Математика, Български език и литература + диск
В частта на помагалото, посветена на БЕЛ са представени 16 изпитни теста, съобразени с актуалния формат. Изпитът след 7. клас по български език и литература се провежда в два модула.
Първи модул: Национално външно оценяване - 25 задачи по български език и литература с избираем отговор или с кратък свободен отговор. Максимален брой точки - 65. Време за работа - 60 минути.
Допълнителен модул: Създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа задача. Максимален брой точки - 35. Време за работа 90 минути.
Начин на провеждане на допълнителния модул:
1. Ученикът преписва непознатите думи към текста, ако има такива, на отделен лист и затваря книгата.
2. Ученикът изслушва един път записа на текста за преразказ, който се намира на диска, прикрепен към задната корица на книгата и няма възможност да следи текста по време на слушането. Преразказите се четат от професионалист, според изискванията на оригиналния изпит.
3. Кандидат-гимназистът чете самостоятелно в рамките на 15 минути текста от помагалото, след което го затваря.
4. По време на изслушването и на самостоятелното четене, той няма право да си води бележки.
5. През следващите 75 минути, полагащият изпита създава своя преразказ.
32-та теста за подготовка за изпитите за 7 клас в това помагало са –16 по БЕЛ и също толкова по математика.
Веди

Автори: ,

Цена: 16.00 лв.
‎Няма наличност
Страници:
200
Година:
ISBN:
9789548857284

Учебници свързани с 32 изпитни теста за външно оценяване в 7. клас: Математика, Български език и литература + диск

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Български език