120 литературни разработки - І част


120 литературни разработки - І част
Помагалото съдържа анализ на произведенията, преподавани в ХІ клас и включени в програмите за зрелостен и кандидатстудентски изпит. Интерпретациите са поднесени в различна форма - статийни разработки, тезисни планове, примерни работни модели. Предложени са теоретични модели за създаване на двата най-използвани в гимназиалния курс типове съчинения - литературноинтерпретативен и есе, както и критериите за тяхното оценяване. Освен матуритетните текстове, помагалото съдържа проблемни интерпретации, които са предназначени за ползване от кандидат-студентите в самоподготовката им за приемните изпити.
Предлаганите материали са представени в разнообразни форми - проблемни интерпретации, анализи, тезисни разработки, планове под формата на работни въпроси, което позволява не само усвояване на необходимия обем от научна информация, но и и зграждане на практически умения за самостоятелно писане.
Сборникът е дело на практикуващи учители - доказани професионалисти, автори на действащи учебници и помагала. Поднасянето на информацията е съобразено с критериите за успешно представяне в изпитни ситуации.
Литера Ико

Автори:

Цена: 12.90 лв.
‎Няма наличност
Страници:
296

Учебници свързани с 120 литературни разработки - І част

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Литература