Учебни тетрадки за 6 клас по български език

Учебните тетрадки по български език за 6. клас, както и работните листове, са изключително полезни за постигането на целите на обучението по предмета. Те са в комплект с учебниците на издателства Просвета - 1945 (водещ автор Весела Михайлова), Просвета -Плюс (водещ автор Татяна Ангелова), Просвета-Азбуки (водещ автор Милена Васева), Булвест 2000 (водещ автор Ангел Петров), Анубис (М. Георгиева), продават се свободно и не са задължителни. В допълнение към тях, съществуват множество одобрени помагала, които съдържат текстове, тестови задачи и граматически упражнения. Предназначени са предимно за самостоятелна, домашна работа, за избираемите часове, като и за осъществяването на контрол от страна на учителите за установяване степента на усвояване на учебния материал. Основните акценти в програмата по български език за 6. клас е формирането на компетентности, обвързани най-вече с успешната комуникация на ученика - създаване на цялостно изказване, представяне на собствена гледна точка, защита на лично мнение, толерантно изслушване на чуждо мнение, умения за работа в екип, за осъществяване на контакти и т. н. Изучава се на спецификата на научния текст, сложно съчинено изречение и неговата употреба, сложни глаголни времена, местоимения, правопис и правоговор. Стремежът е за задълбочено осмисляне на езиковите явления, което обогатява лингвистичната култура на децата и подобрява комуникативноречевите им умения. Сериозно се набляга на работа с цялостни текстове от различни жанрове за постигането на високо ниво на овладяване на уменията за възприемане и анализ. Старанието за ясно изразяване на смисъл от страна на учениците от 6. клас развива тяхната компетентност по български език.

Други от Учебници и помагала 6 клас