Учебна тетрадка по български език за 5. клас


Учебна тетрадка по български език за 5. клас
Учебната тетрадка е структурирана в три раздела, които обхващат учебното съдържание по български език за 5. клас:
- Речево общуване и текст;
- Думата и изречението в текста;
- Устно и писмено общуване.
Целта на авторите на учебния комплект е децата да придобият начални умения за граматически анализ, като се преосмислят традиционно използвани в учебната литература похвати, които затрудняват петокласниците и често водят до грешки. Заедно с изучаването от учениците на основни езикови единици се набляга на овладяването на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и съответно формирането на умения за тяхното прилагане. От друга страна са взети предвид образователните нужди на учениците от 5. клас, изучаващи български език в непрекъснато променящ се социокултурен контекст.
Просвета - Плюс

Автори: , ,

Цена: 4.90 лв.
‎В наличност
Страници:
60
ISBN:
9786192220167

Учебници свързани с Учебна тетрадка по български език за 5. клас

Други от Учебници и помагала 5 клас Български език