Математика: тестови задачи - подготовка за външно оценяване и приемен изпит 7. клас (по новия формат на изпитния тест)


Математика: тестови задачи - подготовка за външно оценяване и приемен изпит 7. клас (по новия формат на изпитния тест)
Помагалото по математика е удобно пособие за подготвяне за националното външно оценяване за 7 клас. Тестовете, преговарящи цялото учебно съдържание, са полезни и за подготвяне за кандидатстване на седмокласниците. Те са единадесет и са съобразени с програмата по математика, която е валидна за приемане на ученици със завършен 7 клас. Спазени са съответствието на формата изискван от МОМН, съответствието с учебното съдържание по математика, както и начинът за оценяване на тестовете.
Перфорираните листи с тестове могат да бъдат откъснати и след попълването им да се предадат за отделно оценяване. Това улеснява използването им в клас, а също и за индивидуална работа.
Булвест 2000

Автори: ,

Цена: 6.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Математика: тестови задачи - подготовка за външно оценяване и приемен изпит 7. клас (по новия формат на изпитния тест)

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Математика