Биология и здравно образование за 8. клас


Биология и здравно образование за 8. клас
Учебният предмет биология и здравно образование в 8. клас включва овладяването на знания и учения, които са свързани със структурата на човешкия организъм, с жизнените процеси, извършващи се в него, като се поставя акцент върху опазването на здравето. В основата му са усвоените вече от вас знания и умения в обучението по интегрирания учебен предмет човекът и природата в 5. и 6. клас и по биология и здравно образование в 7. клас.
Съдържанието в настоящия учебник е организирано в пет основни раздела: „Структурна организация на човешкия организъм”, „ Обмяна на веществата”; „ Движение и опора на тялото”; „Размножаване, растеж и развитие” и „ Регулация на хомеостаза”. Структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, механизмите на приспособяване и размножаване и индивидуалното развитие са предмет на изучаване от анатомията, физиологията, хигиената и медицината.
Учебникът съдържа теми, свързани с основни знания за анатомията и физиологията на човека. При разработването на всяка система от човешкото тяло е предложено съдържание, което формира и развива здравните знания за често срещани болести и хигиенните правила и нормите за здравословен начин на живот.
Учебникът за 8. клас съдържа уроци за нови знания по биология, в които ще научите:
- Как е устроено човешкото тяло и какви са закономерностите, които определят структурната организация на живия организъм;
- Какви жизнени процеси протичат в човешкия организъм, кои са функциите на неговите органи, тъкани и клетки;
- За сложните взаимовръзки между изграждащите организма структури, за връзката организъм – среда, за механизмите на индивидуалното развитие;
- Какво е влиянието на факторите на околната среда върху здравето и работоспособността на човека, което има изключително значение за превенцията на заболяванията.
Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и тези за самооценка, ще ви послужат сами да проверите своите знания и ще ви покажат как можете да ги прилагате в различни ситуации.
Учебникът съдържа теми за лабораторни работи и други практически дейности, в които ще приложите на практика придобитите знания по биология и здравно образование в 8. клас.
Булвест 2000

Автори: , , , ,

Цена: 13.00 лв.
‎В наличност
Страници:
148
Размери:
210 x 270 мм
ISBN:
9789541806999

Учебници свързани с Биология и здравно образование за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Биология и здравно образование