Български език за 8. клас


Български език за 8. клас
...Езикът е система, изградена от езикови единици, подредени йерархически: на най-ниското стъпало се намират звуковете, после следват морфемите, думите, словосъчетанията, изреченията и на най-високото стъпало са текстовете. Следователно, за да бъде нашето общуване пълноценно, ние трябва да познаваме езиковите единици, които всъщност изграждат отделните равнища на езиковата система - фонетично, морфологично, лекскикално, синтактично, текстово равнище. Употребата на езика като средство за общуване го превръща в реч. Необходимо е да се прави разлика между език и реч, при което учените посочват, че езикът е всеобщо достояние на определен човешки колектив, а речта е индивидуално използване на езика. Затова език и реч са колкото различни, толкова и единни, те са двете страни на речевата дейност....
Скорпио

Автори:

Цена: 6.50 лв.
‎В наличност
Страници:
154
Година:

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език