Български език за 8. клас


Български език за 8. клас
Новата учебна година поставя пред вас нови предизвикателства. Вие вече сте ученици в първия клас на първия гимназиален етап. Различна е обстановката, други са съучениците, предстои да се запознаете с новите учители. Без съмнение нови и по-големи от досегашните ще бъдат и изискванията към вас, защото вие самите вече сте по-големи.
През настоящата година ще продължите да научавате още факти за същността и предназначението на българския език, да се запознавате с неизвестни досега закономерности, свързани с езиковите средства, да овладявате разнообразни начини за употреба на родното слово в различни ситуации на общуване. Учебникът по български език ще бъде надеждно средство да постигате всичко това безпроблемно и с лекота. Уверени сме, че положените в учебните часове усилия ще доведат до видими значими резултати – обогатяване на лингвистичната и на комуникативната ви култура. А това в този момент е особено важно за вас! Важно е, защото без високо равнище на лингвистична и на комуникативна култура е немислимо да се справяте успешно с каквото и да било във всекидневния живот – по време на занятията по различни учебни предмети, в библиотеката, в приятелската среда, на празничното събитие, в магазина, на улицата...
Учебникът предлага много текстове, които съдържат любопитни факти и истории. Те, сигурни сме, ще предизвикат вашия интерес. Такива са например откъсите със сведения: за езиците в Европа; за историята на олимпийското движение; за многообразието на пеперудите в природата и пр. Част от четивата ще бъдат полезни за вас,защото в тях ще срещнете практически съвети и напътствия, които да ви ориентират в заобикалящата действителност. Там ще откриете отговори на следните въпроси: Какво представляват моите първи лични документи? Как в един агресивен свят най-ефективно да предпазваме сетивата си? Защо е нужно да съхраняваме надеждата и вярата в доброто? Има и текстове, които ще насочат вниманието ви към личности и обекти, станали символи на България и на българщината, каквито са народните будители, архитектурно-музейният резерват „Царевец” във Велико Търново и др. Въпросите, които ще откриете след текстовете, са предназначени да ви подтикнат да се замислите върху съдържанието им, да оцените идеите и становищата на авторите, да потърсите връзките, които тези идеи и становища имат с вашия личен свят, житейски опит и индивидуални предпочитания.
Езиковедската информация в учебника за 8. клас е насочена към изясняване на същността на българския книжовен език и на някои от неговите функционални стилове – разговорен и художествен. Ще се запознаете с фразеологичните словосъчетания, с граматичните особености вид и залог на глагола, с видовете подчинени изречения.
Пожелаваме ви успешна и ползотворна работа!

Авторите
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 9.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Български език за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език