Български език за 6. клас


Български език за 6. клас
Вече сте в 6. клас и знаете, че изучаването на български език ви помага по-точно да мислите, да общувате по-добре, да опознавате другите и да изразявате себе си. Научихте за строежа на думата, за главните и второстепенните части на изречението, за основни правописни и пунктуационни правила. Вече умеете да изразявате лично мнение по въпроси, които ви занимават, да водите диалог и при официално, и при неофициално общуване, натрупали сте опит в използването на речта.
И в 6. клас ще продължите вашето пътуване към познанието за българския език. И тази година ще ви помага учебникът, който държите. Той е ваш приятел и съветник в това пътуване. Няколко рубрики, които са изброени по-долу, ще ви помагат да работите по-удобно с него и да го използвате по-резултатно. В началото на всяка тема се посочва какви знания и умения ще си припомните или ще научите, как ще обогатите своя език и ще развиете уменията си да общувате. Тези очаквани резултати от работата ви в клас показват вашия напредък, какво се изисква от вас, за да имате високи оценки, да сте доволни от себе си.
Пожелаваме ви интересни и ползотворни занимания със словото!
От авторите

Рубриките в учебника:
ВАЖНО - Ориентира ви на какво да обърнете най-голямо внимание, когато работите с учебника.
ДА ЗАПОМНИМ - Насочва към това, което трябва непременно да разберете и да знаете, за да го използвате и по-нататък при работата си по български език.
ДА СИ ПРИПОМНИМ - Подканва ви да се върнете към изученото,за да разберете по-добре новия материал.
ОБЩУВАНЕТО И ИНТЕРНЕТ - Улеснява ви да се възползвате от Световната компютърна мрежа, която предлага неограничени възможности за общуване с хора от целия свят.
ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И УМЕЕМ - Осигурява нужната обратна информация за вашата подготовка, за това какъв е вашият напредък, има ли неясноти или пропуски във вашите знания по български език в 6. клас.
Просвета - Плюс

Автори: , ,

Цена: 22.66 лв.
‎В наличност
Страници:
160
Размери:
170 х 240 мм

Учебници свързани с Български език за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Български език