Български език за 5. клас - учебник


Български език за 5. клас - учебник
Този учебник ще бъде пръв помощник по български език за учениците от 5. клас. Той ще отвори пред тях врати към нови светове, към нови приятелства, ще им помогне да общуват по-добре с другите, да мислят по-добре, да откриват и да изразяват себе си.
В началото на всяка тема се посочва какви знания и умения учениците ще си припомнят или научат, как ще обогатят своя език и ще развият уменията си за общуване. Тези очаквани резултати от работата в клас показват постигнатия напредък. С рубриките, работата с учебника ще бъде по-резултатна:
- Важно!- Ориентира на какво да се обърне най-голямо внимание;
- Да запомним - насочва към това , което непременно трябва да бъде разбрано и научено в българския език;
- Да си припомним - подканва учениците да се върнат към изученото, за да разберат по-добре новия материал;
- Общуването и Интернет - улеснява общуването чрез Гугъл;
- Да проверим какво знаем и умеем - осигурява нужната обратна информация за постигнатото по български език в 5. клас.
При разработването на уроците в настоящия учебник отделните дялове на граматиката не са представени самостоятелно и изолирано един от друг, а в своята взаимовръзка, като така се постига представата за цялостност на езиковата система. Знанията за основни понятия от фонетиката, морфологията и синтаксиса не само следват логиката на изучаването им, но и се надграждат. Във всяка следваща урочна статия учениците боравят с понятия, които вече са усвоили, а не се налага накратко да бъде изяснявана същността на езикови единици, с които петокласниците ще се запознаят задълбочено на по-късен етап от обучението си по български език.
Просвета - Плюс

Автори: , ,

Цена: 21.33 лв.
‎В наличност
Страници:
128
Година:
ISBN:
9786192220150

Учебници свързани с Български език за 5. клас - учебник

Други от Учебници и помагала 5 клас Български език