Български език 6. клас


Български език 6. клас
Учебникът по български език за 6.клас на издателство „Рива” е подготвен съгласно новата учебна програма по БЕЛ от 2016г. Вие познавате учебника на нашия колектив за 5 клас, така че ще ви бъде лесно да работите с този учебник, защото следва същата методика и принципи на структориране. Урочните статии предлагат кратка и ясна учебна информация за учениците, като акцентът е сложен върху практическото и прилагане чрез различни задачи. Учебното съдържание е структурирано в 4 основни блока и разпределено в урочни статии за нови знания, за обобщение, за годишен преговор. Всеки раздел започва с различни по жанр текстове и с две систематизиращи рубрики: Какво съм научил/а досега и Какво ще науча в този раздел.
За пълноценното овладяване на езиковите знания от учениците сме заложили следните стъпки за работа в урочните статии: Да прочетем и да открием, Да научим, Да запомним, Да упражним. Този алгоритъм намира израз в:
. разообразни по жанр и тематика текстове, с които „се открива” всеки урок; текстовете са придружени с въпроси, изискващи наблюдение и работа от учениците;
. ясно откроена научна информация, синтезираща най-важното в урока;
. задачи за самостоятелно прилагане на знанията след нов материал в урока;
. кратко обобщение в края на урочната тема – какво трябва да знае и може ученикът след изучаване на езиковото явление;
. различни по характер и трудност задачи – за разпознаване и знания, за трансформиране, за четене с разбиране, за редактиране, за съставяне на текст и др.
В учебника сме включили рубриките: Запознай се д думите (за обогатяване на лексикалния запас на шестокласниците), Знам повече ( за разширяване на знанията по темата), Да направим проект (за екипна или индивидуална работа по проект), Езиков помощник (кратък речник на езиковите понятия от учебното съдържание).
Отделни практически указания в урочните статии сме формулирали като Езикови хитринки, за да събудим интереса на учениците; в обобщителните упражнения сме заложили рубриката Езикова бъркотилница, с която се проверява равнището на разбиране на текст и осмислянето на научна информация.
Авторският колектив се е стремил да предложи в учебника разнообразни езикови дейности, чрез които се развиват уменията за речево общуване на шестокласниците, надграждат се правописната и правоговорната им култура, овладяват се базисни лингвистични знания и др.
Авторите
Рива

Автори: , , , , ,

Цена: 17.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
9786192250430

Учебници свързани с Български език 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Български език